De eerste afspraak

Aanmelden
Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk: 06-43176622. Bij afwezigheid kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken, u wordt dan terug gebelt. 

Verwijzing
Sinds 1 juli 2008 heeft u geen verwijzing meer nodig van de huisarts. U kunt direct bij de therapeut een afspraak maken. Er wordt dan een screening van 10 minuten gedaan, waarin wordt gekeken of u op de juiste plek bent met uw klacht of dat uw klacht buiten het werkterrein van de oefentherapeut Cesar valt.  

De eerste afspraak
Er wordt gestart met een vraaggesprek. Daarna volgt een onderzoek, waarbij specifieke gegevens over de klacht en uw houding worden verkregen. Aan de hand van dit vraaggesprek en onderzoek wordt samen met u besproken wat het behandeldoel en plan is.

Vergoeding en tarieven
Sinds 1 januari 2008 is er een vrije prijsvorming voor de oefentherapie Cesar. Dit houdt in dat het tarief per zorgverzekeraar kan verschillen. Het tarief van de (kinder)oefentherapeutische behandeling ligt tussen de 27 en 50 euro. Via de meeste aanvullende verzekeringen krijgt u (een gedeelte van) de behandelingen vergoedt. Kijkt u in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering voor de dekkingsvoorwaarden. Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar. 

Moet u de behandelingen van de oefentherapie Cesar geheel zelf betalen? Dan vindt u hier de tarievenlijst.  

Kinderoefentherapie
De vergoeding van de oefentherapie voor kinderen loopt anders dan bij volwassenen. Voor kinderen komen de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering. Daarna worden de aanvullende behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering.

Afspraak afzeggen (no-show regeling)
U kunt een gemaakte afspraak afzeggen tot 24 uur van te voren. Bij afmelding na deze 24 uur of bij het niet komen opdagen op de afspraak, wordt 75% van de behandeling bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Klachtenregeling
Heeft u een klacht over uw Oefentherapeut Cesar dan kunt u hier lezen wat u met uw klacht kunt doen. Er is een klachtenregeling beschikbaar. Deze kunt u hier inzien.